Popularne programy dla najmłodszych

W związku z dynamicznym rozwojem nowych technologii i szybko zmieniającym się światem, coraz częściej zwraca się uwagę na rozsądne i kreatywne korzystanie z potencjału technologicznego. Fundacja Orange została stworzona, by wprowadzić dzieci i młodzież w świat nowych technologii oraz uczyć, jak kreatywnie i bezpiecznie korzystać z tych zasobów. Dlatego Fundacja Orange realizuje liczne autorskie programy, które skierowane są do najmłodszych.

Lekcja:Enter

To jak na razie największy prowadzony w Polsce projekt edukacji cyfrowej, który został skierowany bezpośrednio do szkół podstawowych oraz średnich. Realizowany jest wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych. Projekt zakłada przeszkolenie łącznie przez 4 lata ponad 75 000 nauczycieli tak, by potrafili wykorzystywać nowe technologie podczas prowadzonych zajęć lekcyjnych. Każdy nauczyciel, który weźmie udział w programie, odbędzie 40 godzin szkolenia. Celem projektu jest nie tylko ułatwić pracę nauczycieli, ale również wprowadzić technologiczne udogodnienia dla dzieci podczas odbywanych zajęć. Dzięki niemu edukacja stanie się jeszcze efektywniejsza, a metody nauczania wzbudzą większe zainteresowanie wśród uczniów szkół.

Na stronie internetowej w całości poświęconej projektowi Lekcja:Enter (https://lekcjaenter.pl/) można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące programu.

MegaMisja

MegaMisja to nowoczesny program cyfrowej edukacji, który został stworzony z myślą o dzieciach z klas 1-3 szkoły podstawowej. Polega on na przyswajaniu przez najmłodszych cyfrowych umiejętności, które będą zdobywają w czasie 10-miesięcznego cyklu zajęć prowadzonego przez nauczycieli. W czasie kursu dzieci zdobywają także wiedzę na temat kreatywnego i efektywnego wykorzystywania nowych technologii oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa, netykiety i respektowania praw autorskich w sieci. Program przystosowany jest bezpośrednio dla najmłodszych, wobec czego edukacja dzieci odbywa się poprzez zabawę. Forma programu oparta jest na grze edukacyjnej, która pozwala wykonywać zadania, gromadzić punkty i wymieniać je na realne nagrody – np. sprzęt multimedialny, materiały plastyczne, książki, zabawki edukacyjne. Zajęcia odbywają się w szkole i prowadzą je nauczyciele. Mogą oni korzystać z platformy megamisja.pl, na której znajdują się scenariusze zajęć, forum wymiany wiedzy oraz poradniki dla nauczycieli i edukatorów.

#SuperKoderzy

Program #SuperKoderzy skierowany został do szkół podstawowych oraz uczniów w wieku od 9 do 14 lat. Jego kluczowym elementem jest nauka programowania i podstaw robotyki. Świat nowych technologii przybliżany zostaje dzieciom nie tylko na lekcjach informatyki, ale również w czasie zajęć z muzyki, języka polskiego, historii, języków obcych, techniki, matematyki czy przyrody.

Program realizowany przez Fundację Orange udostępnia szkołom do wyboru jedną z dwunastu ścieżek tematycznych. Zajęcia z programowania zostały wpisane w podstawę programową poszczególnych przedmiotów, dzięki czemu uczniowie poznają nowe narzędzia, a lekcje mogą być bardziej atrakcyjne. Każda ze ścieżek zawiera materiał na kilkanaście lekcji. Uczniowie biorący udział w programie #SuperKoderzy uczą się programowania w praktyce, a także sukcesywnie poszerzają wiedzę z danego przedmiotu.

Pracownie Orange

Fundacja Orange stworzyła w 100 małych miejscowościach pracownie multimedialne, które mają na celu, przy użyciu nowych technologii, ułatwić mieszkańcom, nawet tym najmłodszym, dostęp do informacji, wiedzy i technologii. Pracownie mają służyć nie tylko edukacji i rozwojowi, lecz także pogłębieniu stosunków międzyludzkich i poprawie więzi społecznych. Wszystkie pomieszczenia wyposażone zostały w telewizory, komputery, bezpłatny internet, drukarki ze skanerami oraz konsole do gier i meble. W niektórych pracowniach znajdują się drukarki 3d czy roboty edukacyjne. Prowadzone są w nich także bezpłatne szkolenia i warsztaty zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Fundacja Orange organizuje tez system grywalizacji, który zachęca lokalnych liderów do aktywności. Na platformie pracownieorange.pl mogą oni rejestrować swoje dokonania, dyskutować z innymi liderami czy poszukiwać inspiracji

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here