W gospodarce każdego kraju występują dwa główne punkty odniesienia. Możemy wyróżnić konkretny produkt oraz dochód potencjalnego klienta. Zależność pomiędzy tymi elementami warunkuje systematyczne ruchy gospodarcze w kraju. Z jednej strony istnieją podmioty odpowiedzialne za dostarczanie na rynek odpowiednich ilości konkretnego towaru, a z drugiej strony musimy wyróżnić podmioty, które stanowią grupę nabywców danego towaru, a tym samym dokonują wymiany posiadanych środków finansowych na dany produkt gospodarczy. Finanse kraju opierają się właśnie o różnorodne zależności pomiędzy tymi podmiotami. Pozyskiwane w trakcie działań handlowych środki powracają na rynek finansowy w zupełnie innym celu. Rozwój branży rynkowej wymaga szeregu inwestycji, stąd też uzyskane dochody przeznaczane są na cele inwestycyjne. Tworzy to kolejne koło zależności finansowych. W ramach prowadzonych zabiegów handlowych współistnieje również państwo. Od wprowadzanych na rynek dóbr rzeczowych oraz finansowych odprowadzane są odpowiednie koszty podatkowe stanowiące budżet państwa. Ono również powraca na rynek jako klient. Można powiedzieć, że obieg finansowy w gospodarce wykazuje tendencje kołowe. Pozyskane przez jedną stronę środki stanowią podstawę do kolejnych działań inwestycyjnych na poczet innych podmiotów.

szkolaprzedsiebiorczosci.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here