Jak wyjść z długów

Coraz więcej Polaków z różnych przyczyn ma problem z terminowym spłacaniem swoich zobowiązań finansowych popadając w ten sposób w coraz większe długi. Niepokojący jest też fakt, że problem ten w ostatnich latach przybrał na sile również wśród ludzi młodych, co przyczynia się do wzrostu łącznego zadłużenia Polaków i wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na przyczyny i możliwości rozwiązania tej sytuacji.

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że stan zadłużenia, choć z pewnością jest bardzo trudnym okresem w życiu, nie jest sytuacją bez wyjścia i w zależności od tego, jak ciężka jest dana sytuacja, można podjąć różne kroki, które pozwolą na załagodzenie problemu, spłacenie należnych zobowiązań i w konsekwencji wyjście z długu.

W pierwszej kolejności należy upewnić się, czy dług jest w ogóle zasadny i nie przedawnił się.

Zdarza się, że firmy windykacyjne żądają zapłaty zobowiązań bezzasadnie od osób, które wcale nie zalegają z żadnymi opłatami. W takim przypadku jeśli zaleganie z zapłatą nie zostanie odpowiednio udokumentowane i udowodnione, dana firma nie ma prawa żądać zapłaty pieniędzy. Podobnie rzecz się ma z przedawnieniem długu. Należy zwrócić uwagę, czy należność nie uległa przedawnieniu i również na tej podstawie dochodzić swoich praw. Jednakże są to sytuacje raczej wyjątkowe.

Ekspert Kredytowy z firmy Habza Finanse – Jeśli żądanie zapłaty jest zasadne i nieuniknione, należy podejść do sprawy poważnie i ocenić swoje możliwości spłaty. W tym celu dobrze zasięgnąć porady i poszukać zaufanej, sprawdzonej firmy specjalizującej się właśnie w oddłużaniu. Poza szukaniem najkorzystniejszych metod spłaty długu warto rozważyć również zwiększenie wpływów do domowego budżetu aby poprawić swoją kondycję finansową.

Osiągnąć to można na wiele różnych sposobów. Przede wszystkim należy rozważyć podjęcie dodatkowej pracy, lub zmianę obecnej w celu poprawienia swoich zarobków i zwiększania szansy na spłacenie długu. Bardzo ważnym aspektem jest zracjonalizowanie swoich codziennych wydatków – rezygnacja z pewnych dóbr luksusowych, rezygnacja z drogiego jedzenia, w miarę możliwości poruszania się samochodem na rzecz komunikacji miejskiej itd. W przypadku posiadania nieruchomości powinno się rozważyć ich sprzedaż. Działania te będą pomocne oczywiście w zależności od tego, jak duży jest dług do spłacenia, ale w sytuacji, kiedy liczy się każda złotówka, każdy rodzaj oszczędności po skumulowaniu się może okazać kluczowy dla skreślenia z listy dłużników.

Bez względu na możliwość uzyskania dodatkowych funduszy na spłatę długu, zawsze warto podjąć działania mające na celu zawarcie ugody.

Poprzez odpowiedni kontakt z wierzycielem i zapewnienie go o podejmowaniu działań związanych ze spłatą zobowiązań bardzo często można uniknąć pogłębienia nieprzyjemnej sytuacji i wynegocjować choćby bardziej dogodne warunki spłaty czy umorzenie odsetek, a nawet zawarcie ugody z wierzycielem.

Warto stawić czoła problemom i spróbować wszystkich możliwości. Dzięki tym istotnym krokom dłużnik daje sobie szansę na pomyślne rozwiązanie swojej sytuacji i uniknięcie ostatecznego kroku jakim jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej i utracenie całego majątku. Zachowania i nawyki związane z odpowiednim zarządzaniem swoimi finansami będą też cenną nauczką, która pozwoli lepiej gospodarować swoim budżetem w przyszłości i uniknąć podobnych sytuacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here