Jakie problemy prawne pomaga rozwiązać radca prawny?

Poszukując porady prawnej, sporządzenia pozwu lub reprezentowania swoich interesów przed sądem z różnych gałęzi prawa można skorzystać z pomocy radcy prawnego. Podczas konsultacji dokonuje on wnikliwej analizy przedstawionych dokumentów oraz problemu prawnego, z jakim zgłosił się klient. Radca prawny może zająć się sprawą całościowo lub na każdym jej etapie. Jest to zależne od potrzeb danej osoby.

Radca prawny może pomóc poprzez:

  • Udzielanie porad prawnych
  • Opracowanie różnych dokumentów, w tym umów, opinii
  • Przygotowanie pism procesowych a także urzędowych
  • Pełnienie zastępstwa prawnego, czyli reprezentowanie klienta w sądzie w charakterze pełnomocnika
  • Prowadzenie windykacji należności
  • Czynny udział w mediacjach, negocjacjach.

Z jakimi problemami można zgłosić się do radcy prawnego?

Obecnie radca prawny może reprezentować klienta we wszystkich gałęziach polskiego prawodawstwa. Od roku 2015 radcowie mają uprawnienia do występowania, jako obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych, pod warunkiem, że nie pozostają w stosunku pracy. W zakresie prawa rodzinnego radca prawny może pomoc sprawach o: rozwód, separację, podział majątku, alimenty na niepełnoletnie dzieci oraz na rzecz byłego małżonka, zezwolenie na zawarcie małżeństwa. A także udzieli wsparcia przy ubieganiu się o ustalenie, wykonywanie, zmianę kontaktów z małoletnim dzieckiem, określenie miejsca jego pobytu oraz wszelkich zmian wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania.

Prawo pracy i pomoc radcy prawnego

Radca prawny może udzielić pomocy w dochodzeniu swoich praw podczas konfliktu z pracodawcą. Problematyka zatrudnienia obejmuje także czas pracy, naruszenie dóbr osobistych, wynagrodzenia, które powinno być wypłacane na czas i za faktycznie przepracowaną ilość godzin w tym nadliczbowych. Prawnik przygotuje umowę z zakresu prawa pracy, akty wewnętrzne i może reprezentować swoich klientów na sali sądowej.

Prawo spadkowe i wsparcie radcy prawnego

Radca prawny pomoże przy stwierdzeniu nabycia spadku, działu spadku a także przy unieważnieniu testamentu. Spadkobierca pominięty w testamencie może zwrócić się o wsparcie podczas dochodzenia zachowku. Prawnik udzieli wszystkich wskazówek dotyczących podatku od spadku i darowizn, który nie wszyscy spadkobiercy muszą płacić.

Radca prawny zapewnia kompleksową pomoc prawną

Poza wymienionymi dziedzinami polskiego prawa do radcy prawnego można zwrócić się także ze sprawami związanymi z prawem cywilnym, administracyjnym, gospodarczym i handlowym, nieruchomości itd. W każdej dziedzinie prawa można zwrócić się o wsparcie prawne. Potrafi on wyjaśnić wszystkie zawiłości przepisów prawnych, które nie pozwalają prawidłowo ocenić skalę problemu, który się pojawił. Przy pomocy tego specjalisty można spokojnie zaplanować strategię prowadzącą do jego rozwiązania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here