MIESZKANIE KOMUNALNE

Mieszkanie komunalne, nazywane kiedyś mieszkaniem kwaterunkowym, jest to lokal przyznawany przez gminę osobom i rodzinom o niskich dochodach. Ci , którzy otrzymali przydział na takie mieszkanie nie zawsze są świadomi, że przyznane prawo najmu do lokalu otwiera przed nimi nowe możliwości. Mają bowiem szansę stać się jego właścicielami wykupując je od gminy po bardzo korzystnej cenie – znacznie niższej od tej obowiązującej na wolnym rynku. Przyznawana bonifikata sięga niekiedy nawet 90 proc. wartości rynkowej. Należy jednak pamiętać, że każda gmina ma dowolność w ustalaniu wysokości zniżek. Uzależnia je m.in. od długości okresu wynajmowania mieszkania, wieku nieruchomości i tego, czy najemca zapłaci gotówką, czy rozłoży spłatę na raty. Wykupu mieszkania komunalnego może dokonać osoba, która jest najemcą lokalu, którego stan prawny jest uregulowany, a ponad to osoba ta nie może mieć żadnych zaległości czynszowych. po drugie nie może mieć żadnych zaległości czynszowych. Dopiero wówczas ma szansę stać się właścicielem mieszkania, choć droga ku temu jest jeszcze daleka.

majesso.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here