Nowoczesność i tradycja

Obserwując to wszystko, co nazywa się rzeczywistością, przychodzimy do przekonania, że być może to, co zwykło się nazywać tradycją, jest obecnie w bardzo dalekim odwrocie, i że być może wszystko, co aktualnie mogą osiągnąć tak zwani tradycjonaliści, czyli obrońcy szeroko rozumianej tradycji, to ocalenie jakiegoś szacunku dla pewnych elementów tradycyjnych.Wszystkie te spięcia oraz napięcia, tak charakterystyczne dla dzisiejszego świata, możemy bardzo dobrze obserwować także w dziedzinie rzeczy takich, jak wesele. W przypadku rzeczy takich, jak wesele, również ścierają się dwie różne wizje, dwa różne stanowiska. Nie chcę tutaj objaśniać tych stanowisk, pozostanę jedynie przy stwierdzeniu, że to, co dzieje się w dziedzinie spraw takich jak wesele, jest tylko jednym z elementów ogólnie światowego i ogólnie ludzkiego procesu, z którym, prędzej lub później, wszyscy będziemy musieli się skonfrontować. Ten proces to stopniowo zanikanie więzi łączących to, co obecne, z tym, co dawne i w takim czy innym sensie tradycyjne.

liblu.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here