Radcy prawni to kolejna grupa zawodów objęta koniecznością wykupu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zakres czynności zawodowych radców prawnych określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Ubezpieczenia OC dla osób zajmujących się udzielaniem porad sądowych, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz sporządzaniem opinii i ekspertyz pozwalają na wypłatę odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową do wysokości sumy gwarancyjnej w kwocie 50 tys. euro. Konieczność wykupu ubezpieczenia OC przez każdego radcę prawnego zachodzi najpóźniej na jeden dzień przed podjęciem przez niego czynności zawodowych, o których wspomina ww. ustawa. Korzyści płynące z posiadania przez radcę prawnego obowiązkowego ubezpieczenia OC są nie do przecenienia. Nie dość, że przestrzegane są przez radców prawnych przepisy zawarte w aktach legislacyjnych, to jeszcze w oczach klientów zwiększa się wiarygodność danego prawnika oraz minimalizowane jest jego ryzyko zawodowe. Są jednak takie szkody, których firma ubezpieczeniowa nie pokryje – będą to m.in. krzywdy wyrządzone przez ubezpieczonego któremukolwiek z członków jego rodziny…

singate.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here