PIT-37 w 2019 – jakich dokumentów potrzebujesz, by go wypełnić?

0
1528

Wypełnienie deklaracji podatkowej z pozoru wydaje się trudne, a czasem nawet niemożliwe do samodzielnego wykonania. Dlatego część podatników co roku korzysta z pomocy księgowych. W rzeczywistości uzupełnienie zeznania może zająć dosłownie kilka minut. Niezbędne jest jednak wcześniejsze zebranie potrzebnych dokumentów. Często pomaga również wypełnienie formularza przez program online, który będzie na bieżąco wskazywał, w których polach powinny znaleźć się informacje, a na koniec sprawdzi poprawność danych. Dzisiaj przyglądamy się jednej z popularniejszych deklaracji – PIT-37. Jakie dokumenty są niezbędne do rozliczenia się z urzędem?

Dokumenty niezbędne do wypełnienia PIT-37

Złożenie formularza PIT-37 należy do obowiązków podatników, którzy rozliczają się z urzędem skarbowym za pośrednictwem płatników: pracodawcy lub zleceniodawcy. Dotyczy to m.in. osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie, a także pobierających rentę lub emeryturę, stypendia, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego czy świadczenia przedemerytalne.

Najważniejszym dokumentem, na podstawie którego podatnik może rozliczyć się na formularzu PIT-37 jest PIT-11. Pracodawca ma obowiązek wysłania tej deklaracji do końca lutego po roku podatkowym, którego dotyczy zeznanie. Z niej wyniesiesz takie informacje, jak: wysokość przychodu, koszty uzyskania przychodu, wysokość pobranych zaliczek na podatek kwoty odprowadzanych składek.

Korzystasz z ulg? Potrzebne są dodatkowe dane

Poza danymi wyciągniętymi z PIT-11 do pełnego uzupełnienia PIT-37 możesz potrzebować również innych informacji. Dotyczy to głównie osób korzystających z odliczeń i ulg. Przykładowo, jeśli odliczasz ulgę prorodzinną, potrzebne będą numery PESEL dzieci oraz dokumenty potwierdzające ulgę (tych drugich nie musisz mieć przy wypełnianiu PIT-u, a jedynie na wypadek kontroli skarbowej).

Z kolei podatnicy odliczający wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej powinni gromadzić m.in. faktury lub inne imienne dokumenty potwierdzające kupno leków, dane o stopniu niepełnosprawności, jak i zaświadczenie lekarskie o konieczności korzystania z leków.

Ponadto, każdemu wypełniającemu PIT-37 przysługuje prawo do odprowadzenia 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Wówczas przed wypełnieniem deklaracji należy wybrać konkretną organizację oraz znaleźć jej numer KRS.

PIT przez internet – potrzebne dane

Pamiętaj o tym, że -> PIT-37 2019 można wypełnić również przez internet dzięki dostępnym programom do pobrania lub programom online. Wtedy, oprócz informacji z PIT-11, potrzebne będą tzw. dane autoryzacyjne, które posiada każdy podatnik, a które to posłużą do identyfikacji osoby. Dzięki nim niewymagany jest podpis elektroniczny.

Do danych autoryzacyjnych należy:

  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • numer PESEL lub NIP (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą),
  • kwota przychodu z roku poprzedzającego ten, za który podatnik się rozlicza. Jeżeli jest to pierwszy PIT podatnika, w miejscu kwoty należy wpisać „0”.

>>> Rozlicz PIT przez internet za pomocą programu PIT Pro w 5 minut! <<<

Źródło: Program PIT Pro 2018/2019 dostępny na portalu podatkowym Podatnik.Info

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here