Przydarzył ci się wypadek

Wypadek drogowy jest sytuacją traumatyczną, w wyniku, której wiele osób ma po raz pierwszy do czynienia z odpowiedzialnością prawą. Jest to zdarzenie nagłe i nieumyślne, może przytrafić się każdemu, dlatego trzeba szukać pomocy prawnej bez względu czy jest się sprawcą wypadku czy osobą poszkodowaną. Często dochodzi do uszczerbku na zdrowiu kierowców i/lub pasażerów, pieszych, uszkodzenia samochodów, co wiąże się z odpowiedzialności karną lub cywilną. Konsekwencją może być sprawa wykroczeniowa i sprawa o odszkodowanie.

Co zrobić, jeśli przydarzył się wypadek?

Każdy uczestnik wypadku drogowego powinien wykonać pewne czynności, które będą rzutowały na możliwość obrony swoich interesów. Przede wszystkim trzeba: zawiadomić policję i karetkę pogotowia, jeżeli są osoby poszkodowane. Zachować spokój i pamiętać o tym, aby nie podpisywać żadnych dokumentów, które potwierdzałyby wzięcie na siebie odpowiedzialności za zaistniały wypadek. W takich sytuacjach ważna jest pomoc prawna, po którą można się zwrócić do prawnika, przeanalizuje on całe zdarzenie, zapozna się ze zgromadzoną dokumentacją i podpowie, jakie dalsze działania należy podjąć. Jeżeli będzie taka potrzeba może reprezentować interesy klienta w sądzie.

Bardzo ważne jest zachowanie uczestnika po zdarzeniu

Dla ustalenia przyczyny wypadku niezwykle pomocne będą zdjęcia z miejsca zdarzenia. Większość ludzi ma telefony komórkowe z aparatem fotograficznym, warto go wykorzystać do unaocznienia ważnych czynników mogących mieć wpływ na powstanie wypadku drogowego. Należą do nich: oblodzenie, uszkodzenie lub nieodśnieżenie drogi w obszarze gdzie występuje ograniczenie widoczności itp. Jest ważne wykonanie zdjęć w danej chwili, ponieważ warunki pogodowe szybko się zmieniają. Zdjęcia powinny zawierać także: ślady hamowania, potłuczone szkło. Co również istotne, nie można pozwolić na niszczenie śladów ani przestawianie samochodów do czasu przyjazdu na miejsce zdarzenia policji.

Gdzie uczestnicy wypadku drogowego mogą szukać pomocy?

Sprawca wypadku powinien zawsze starać się naprawić szkodę, jaką wyrządził. Jednak nie może poddawać się presji ze strony osoby poszkodowanej odnośnie wysokości wypłaty odszkodowania. Często się zdarza, że żądane kwoty są nieadekwatne do rozmiarów szkody. Pomoc radcy prawnego na etapie negocjacji zarówno z pokrzywdzonym jak też ze sprawcą wypadku będzie służyć obronie interesów.

Bez względu na to czy kierowca jest sprawcą wypadku czy jego ofiarą, obawia się nieuzasadnionego oskarżenia lub chce dochodzić odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem powinien skorzystać z pomocy radcy prawnego. Podczas porady prawnik po zapoznaniu się ze wszystkimi aspektami wypadku, stwierdzi, jaki przebieg może mieć dana sprawa, jakie będą konsekwencje i jakie można podjąć działania.

Jeżeli doszłoby do sprawy sądowej, zostaną powołani biegli ds. wypadków drogowych, którzy wydadzą opinię na temat zdarzenia. Radca prawny może skorzystać z pomocy innego biegłego, który skontroluje pracę tych specjalistów a także skonsultuje się z prawnikiem biegłym w prawie karnym. Opinia tego biegłego może posłużyć do podważenia przedstawionej w sądzie opinii przygotowanej na zlecenie prokuratury. Radca prawny będzie reprezentował klienta na każdym etapie sprawy i przy wszystkich wykonywanych czynnościach z nią związanych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here