rozliczenie umowy o dzieło

Umowa o dzieło to jedna spośród umów cywilnoprawnych, jaką zawiera się w sytuacji, kiedy praca wykonawcy ma zmierzać do uzyskania określonego fizycznego bądź niematerialnego rezultatu. Należność, jaką się otrzymuje, jest wynagrodzeniem za stworzony efekt oraz tworzy dochód ulegający opodatkowaniu. Jak wygląda rozliczenie umowy o dzieło i co trzeba wiedzieć na temat tej umowy?

Jedną z metod zatrudniania pracowników jest umowa o dzieło. Kodeks cywilny określa wymogi dotyczące podpisywania takich umów. Podpisuje się ją w sytuacji, kiedy praca ma zmierzać do uzyskania danego rezultatu (materialnego bądź niematerialnego), co znaczy, iż jest to umowa efektu. Teraz od umowy o dzieło nie ma przymusu odprowadzenia składek ZUS, jednakże zysk osiągany na jej bazie ulega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na regułach powszechnych. Specyficzną sprawą jest zatwierdzenie umowy o dzieło z własnym pracownikiem (zatrudnionym na bazie umowy o pracę), wtedy wynagrodzenie ulega oskładkowaniu na takich samych regułach, jak ma to miejsce ze stosunku pracy. Niejednokrotnie pojawia się pytanie, czy jeśli w ostatnim roku skarbowym zatrudniało się pracowników na bazie umowy o dzieło, należy wystawić dla nich informacje podatkowe PIT-11.

Dochody z umowy o dzieło – zaliczki oraz składki
W wypadku umowy o dzieło zamawiający nie ma przymusu płacenia składek na rzecz wykonawcy dzieła, jaki jest osobą fizyczną. Dotyczy to zarówno ubezpieczenia społecznego, jak również zdrowotnego. Gdy przyjmujący zlecenie chce, może zabezpieczyć się indywidualnie. Potrzebne jest jednakże wpłacanie poprzez zamawiającego zaliczek na poczet podatku dochodowego. Dochody z umowy o dzieło z definicji prawa ulegają opodatkowaniu na regułach powszechnych, więc wedle podatku 18 proc. bądź 32 proc. po przekroczeniu określonego progu.

Umowa o dzieło zawarta między inwestorami
Umowa o dzieło może być również zawarta między inwestorami. W takiej sytuacji, wykonawca dzieła w treści umowy lub własnym oświadczeniu potwierdza, iż stworzenie dzieła mieści się w obszarze prowadzonej poprzez niego działalności. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego traktującymi umów o dzieło wynagrodzenie odpłatne jest wraz z wydaniem dzieła, chyba iż w umowie co innego zastrzeżono. Jeśli więc dzieło będzie wykonywane w częściach, wynagrodzenie odpłatne jest po każdym spełnieniu świadczenia częściowego. Dlatego także wraz z wykonaniem dzieła nastąpi wypłata wynagrodzenia oraz przymus poboru, i potem wpłacenia w ww. czasie zaliczki na podatek dochodowy.

Co istotne płatnik nie dokonuje zgłoszenia umów o dzieło do urzędu podatkowego, natomiast tylko odprowadza co miesiąc zaliczki na podatek. Tymczasem w czasie do końca stycznia roku kolejnego należy wysłać do organu fiskalnego PIT-4R, tj. wiadomość o przyjętych zaliczkach na podatek, przy czym są to zaliczki należne, a nie uiszczone. Wykonawcy dzieła inwestor jest przymuszony wystawić PIT-11 w czasie do końca lutego następującego po konkretnym czasie płatniczym.

blogfinance24.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here