Niezwykle ważna jest umiejętność dostrzegania trudności i wzajemnej komunikacji nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów uczniów. Jednak nie zawsze rodzice współpracują z nauczycielami. Często można zauważyć sytuacje gdzie rodzice nie interesują się problemami dziecka, zwłaszcza jeśli nie potrafią zaspokoić podstawowych potrzeb rodziny. Wtedy największą rolę odgrywa szkoła, która powinna wspierać dzieci i dążyć do zaspokojenia ich podstawowych potrzeb. Szkoła często zmaga się z takimi problemami dzieci jak np. rosnąca agresja młodych ludzi, uzależnienia od alkoholu, narkotyków, emigracja zarobkowa rodziców, czy problem odnalezienia się dziecka w sytuacji rozwodu rodziców. Są to bardzo trudne sytuacje rodzinne połączone niejednokrotnie z bezradnością rodziców wobec swoich dzieci. Szkoła jako instytucja powinna zapewnić pomoc pedagoga szkolnego, ale także starać się pomóc dziecku i jego rodzinie poprzez informacje gdzie i jak szukać wsparcia w rozwiązywaniu problemów. Instytucją, która pomaga i wspiera rodzinę jest Miejski Ośrodki Pomocy Społecznej.

wolabaranowska.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here